Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om forsvarseksport

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Martin Kolberg (Ap) om statsråden vil rette seg etter et anomdningsvedtak fra Stortinget om å legge fram stortingsmeldingen om forsvarseksport i 2018 innen utgangen av andre kvartal 2019.

Skriftlig spørsmål nr. 1033 (2018-2019).
Datert 20.02.2019

Fra representanten Martin Kolberg (Ap) til utenriksministeren:
Vil statsråden rette seg etter Stortingets anmodningsvedtak 58 (2016–2017) og 516 (2017–2018) og legge fram stortingsmeldingen om forsvarseksport i 2018 innen utgangen av andre kvartal 2019? 

Utenriksministerens svar:
Stortingets anmodningsvedtak 58 (2016–2017) og 516 (2017–2018) sier at “Stortinget ber regjeringen vurdere å legge frem eksportkontrollmeldingen senest i løpet av andre kvartal etter at eksportåret er gjennomført, hvis dette er praktisk gjennomførbart”.

Vi vil i likhet med i 2018 legge frem meldingen innen utgangen av 2. kvartal.

Siste del av vedtaket viser til at for at Utenriksdepartementet skal kunne legge frem stortingsmeldingen, må rapportene fra eksportørene om den faktiske eksporten som har funnet sted, være mottatt som forutsatt. Som betingelse for utførselslisens for forsvarsmateriell, settes vilkår om at bedriften rapporterer kvartalsvis til Utenriksdepartementet om den faktiske eksporten som har funnet sted basert på den enkelte eksportlisens. Tallene i stortingsmeldingen er basert på eksportørenes rapporter fra eksportørene. Rapportene inneholder omfattende og bedriftssensitive data, og det kreves betydelig arbeid og kvalitetssikring i departementet før de endelige oversikter og tabeller kan fremstilles.

Til toppen