Svar på spørsmål om situasjonen i Fallujah

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV)  om hvordan Norge har tatt opp den akutte situasjonen for sivile i Fallujah i dialogen med irakiske regjeringsstyrker og myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 901 (2015-2016).
Datert 13.04.2016

Fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren:
Hvordan har Norge tatt opp den akutte situasjonen for sivile i Fallujah i dialogen med irakiske regjeringsstyrker og myndigheter, og får denne strategien fra den irakiske hærens side konsekvenser for Norges samarbeid med irakiske regjeringsstyrker?

Utenriksministerens svar:
Norge er dypt bekymret over den tragiske humanitære situasjonen i Fallujah, som først og fremst skyldes terrororganisasjonen Isils brutale styre. Byens befolkning er nå avskåret fra verden utenfor. Irakiske styrker har sagt seg villig til å opprette trygge korridorer for dem som ønsker å forlate byen, men Isil hindrer befolkningen i å komme seg ut.

Grunnet Isils styre og sikkerhetssituasjonen i byen får heller ikke humanitære organisasjoner som FN og Røde Halvmåne tilgang til de nødlidende. Det er en svært urovekkende utvikling at utsulting av sivilbefolkningen benyttes som våpen i konfliktene i Irak og Syria. Dette er helt uakseptabelt og klart i strid med folkeretten.

Isil er en alvorlig trussel mot fred og sikkerhet både i Midtøsten, Nord-Afrika og Europa, og må bekjempes med et bredt sett av virkemidler. Det er imidlertid avgjørende at kampen utføres på en måte som bidrar til forsoning og ikke øker oppslutningen om Isil. Norge tar derfor jevnlig opp situasjonen for sivile som rammes av kamphandlingene med irakiske myndigheter, og minner dem om den avgjørende betydningen av at internasjonal humanitærrett overholdes. Vi understreker også at alle parter må bidra til at humanitær tilgang sikres.

Siden mars 2015 har norsk militært personell drevet opplæring av peshmerga-styrker i det kurdiske selvstyreområdet. Disse styrkene deltar ikke i kamper i Anbar-provinsen, der Fallujah ligger.

Kunnskap om internasjonal humanitærrett har vært og er en sentral del av denne opplæringen, nettopp for å sette styrkene i stand til å bekjempe Isil på en måte som ivaretar hensynet til sivilbefolkning og internasjonale forpliktelser.