Svar på spørsmål om behandling av flyktninger i Libya

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hvordan Norge innhenter informasjon om behandlingen av flyktninger i Libya.

Skriftlig spørsmål nr. 1578 (2016-2017).
Datert 20.09.2017

Fra representanten Karin Andersen (SV) til utenriksministeren:
Ca. 3000 flyktninger har blitt plukket opp av libysk kystvakt etter avtale mellom Italia og Libya. Kystvakten er trent og forsterket med EU-midler, og Norge er en del av flere grenseoperasjoner. Kan statsråden redegjøre for hvordan Norge innhenter informasjon om hvordan flyktninger blir behandlet i Libya, inkludert sikkerhetssituasjonen, hvorvidt de risikerer å bli utsatt for tortur/nedverdigende behandling og menneskehandel?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen følger utviklingen i og rundt Libya meget nøye.

Norske myndigheter er i løpende dialog med EU om felleseuropeiske tiltak knyttet til migrasjon. Vi legger stor vekt på internasjonalt samarbeid for å bidra til at migranters grunnleggende rettigheter og sikkerhet ivaretas. Vi følger situasjonen i Libya og Middelhavet gjennom tett dialog med libyske aktører, FN, EU, Internasjonale Røde Kors og International Organization for Migration (IMO). Vi er også i kontakt med Libyas naboland, europeiske lands myndigheter, samarbeidspartnere innen Frontex-operasjonen, Interpol, UNODC og en rekke humanitære organisasjoner som er aktive i Middelhavet og Libya.

Under EUs justis- og innenriksministermøte i september understreket Norge viktigheten av å forbedre mottaksforholdene i Libya, og ønsket særlig EUs samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger og IOM velkomment.

Norge gir omfattende støtte til Internasjonale Røde Kors, FNs utviklingsprogram (UNDP) og høykommissæren for flyktninger, som alle er aktive på bakken i Libya. I samarbeid med UNDP gir vi også stabiliseringsstøtte til Libya og betydelige midler til EU-tiltak i Libya.

For å bidra til bedre levekår i migrantenes opprinnelsesland, styrker vi samtidig innsatsen i sårbare stater og regioner sør for Sahara.

Til toppen