Svar på spørsmål om Clinton Foundation

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (Frp) om valget av president i USA vil påvirke den norske støtten til Clinton Foundation.

Skriftlig spørsmål nr. 206 (2016-2017).
Datert 09.11.2016

Fra representanten Jan Arild Ellingsen (Frp):
USA har nettopp valgt ny president, og slett ikke den kandidaten utenriksministeren mente var den beste til jobben, uavhengig av hva amerikanske velgere måtte mene.

Vil valget av ny president i USA påvirke den norske støtten til Clinton Foundation?

Utenriksministerens svar:
Norge støtter konkrete bistandsprosjekter i utviklingsland i regi av Clinton Health Access Initiative (CHAI) og Clinton Climate Initiative (CCI). Støtten har vært basert på faglige vurderinger og normale prosedyrer i UD og Norad. Samarbeidet, som ble formalisert i 2007, er i tråd med Norges utviklingspolitiske prioriteringer og har gitt gode og dokumenterte resultater.

Innenfor helse har den norske støtten i hovedsak gått til å forbedre mødre- og barnehelse, sikre tilgang til livsviktige medisiner og til utdanning av helsearbeidere i land som Malawi, Nigeria, Etiopia, Liberia og Tanzania. Samarbeidet om klimatiltak har blant annet resultert i lokale arbeidsplasser, mindre bruk av diesel og reduserte utslipp av klimagasser.

Regjeringen tok ikke stilling til hvem som burde bli USAs president, og valgresultatet vil heller ikke legge føringer for hvilke bistandsprosjekter Norge vil støtte i fremtiden. Målsettingen med samarbeidet med Clinton-stiftelsen er den samme som for all annen norsk bistand: Å skape utvikling og bekjempe fattigdom. Utviklingsfaglige vurderinger vil legges til grunn for eventuell fremtidig støtte.

Det vises for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1569 (2015-2016).

Til toppen