Svar på spørsmål om bruk av norskprodusert militært materiell mot palestinere

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om statsråden kan garantere at norskprodusert militært materiell ikke har blitt brukt av den israelske hæren i angrepene på sivile palestinere de siste ukene.

Skriftlig spørsmål nr. 1625 (2017-2018).
Datert 18.05.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Kan statsråden gi en garanti for at norskprodusert militært materiell ikke har blitt brukt av den israelske hæren i angrepene på sivile palestinere de siste ukene, og hva gjør regjeringen for å sikre at norsk militært materiell ikke brukes mot den palestinske sivilbefolkningen?

Utenriksministerens svar:
Norge har et meget strengt og omfattende eksportkontrollregelverk. Regelverket tillater ikke eksport av våpen, ammunisjon eller annet militært materiell til Israel. Det gis heller ikke tillatelse til eksport av flerbruksvarer, dvs. sivile varer som også kan ha militære anvendelsesområder, til militær bruk i Israel.

Utenriksdepartementet tillater bare salg av A-materiell (enhver type våpen og ammunisjon) når sluttbrukeren er en statlig myndighet, og når dette er godtgjort av dokumentasjon.

Utenriksdepartementets retningslinjer har i kapittel 6 en egen bestemmelse om delleveranser under samarbeidsavtaler med bedrifter eller myndigheter i andre land. Denne bestemmelsen, fra 1992, innebærer at norske bedrifter kan levere deler uten egen funksjon til allierte lands våpensystemer. Alle vilkårene i bestemmelsen må imidlertid være oppfylt. Det vil da være regelverket i landet som eier og eksporterer våpensystemet som gjelder ved eventuell eksport.

Utenriksdepartementet er ikke kjent med at det er benyttet våpen med norske deler mot sivile palestinere.

Regjeringen er dypt bekymret over voldseskaleringen i Gaza de siste ukene, og beklager det høye tallet drepte og sårede palestinere. Vi har oppfordret alle til å vise tilbakeholdenhet og unngå ytterligere eskalering. Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter.

Jeg har understreket at det er viktig å gjennomføre en uavhengig og troverdig granskning av de alvorlige hendelsene vi har vært vitne til i Gaza de siste ukene, og at det i første omgang er et nasjonalt ansvar å gjennomføre dette.

Norge vil fortsette å arbeide for en umiddelbar bedring av den kritiske humanitære situasjonen i Gaza.

Til toppen