Svar på spørsmål om diplomatisk tilstedeværelse i Guatemala

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om norsk, diplomatisk tilstedeværelse i Guatemala.

Skriftlig spørsmål nr. 209 (2016-2017).
Datert 10.11.2016

Fra representanten Svein Roald Hansen (Ap) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren vurdere å sikre norsk diplomatisk tilstedeværelse i Guatemala gjennom et samarbeid med den svenske ambassaden, slik Kirkens Nødhjelp, Mellom-Amerikaforum og andre organisasjoner foreslår?

Utenriksministerens svar:
Den norske ambassaden i Guatemala er besluttet nedlagt som egen stasjon med virkning fra 1. januar 2017.

Fra 2017 vil det norske engasjement i Guatemala følges opp av vår ambassade i Mexico. Ambassaden forsterkes med to personer; én ambassaderåd og én lokalansatt. Den utsendte ambassaderåden kommer fra ambassaden i Guatemala og vil ha ansvar for å videreføre det norske engasjementet i landet.

Bistanden til Guatemala og de øvrige landene i Mellom-Amerika er i de senere årene gradvis redusert, både av den nåværende og den forrige regjeringen. Norsk engasjement i Latin-Amerika dreies i økende grad over fra et bistandsfokus i Mellom-Amerika til et partnerskap med hele regionen, basert på felles interesser, herunder næringsliv og handel.

I Guatemala videreføres imidlertid Norges hovedsatsing innen urfolks rettigheter gjennom støtten til Maya-programmet. Det kan også nevnes at en ny, treårig samarbeidsavtale mellom Norge og den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, som har hovedsete i Costa Rica, ble undertegnet i oktober.

Til toppen