Svar på spørsmål om helsetjenester

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) om Norges muligheter til å regulere enkelte deler av helsevesenet.

Skriftlig spørsmål nr. 1470 (2015-2016).
Datert 19.08.2016

Fra representanten Per Olaf Lundteigen (Sp) til utenriksministeren:
Ettersom fastlegene er private, det finnes private jordmorklinikker og tannleger er private, innebærer dette at Norge har gitt fra seg «policy space» til å regulere disse sektorene på måter som diskriminerer utenlandske aktører?

Utenriksministerens svar:
Norge er allerede forpliktet gjennom Gats (General Agreement on Trade in Services), som trådte i kraft i 1995, til å gi likebehandling og markedsadgang når det gjelder profesjonstjenestene i helsesektoren som lege, tannlege, jordmor, sykepleier, fysioterapeut og andre helseyrker. Tisa-tilbudet er en videreføring av disse forpliktelsene og innebærer dermed ingen endring av dagens praksis.

 

Til toppen