Dokument

Svar på spørsmål om avisutgiver i Hongkong

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren vil ta opp tiltalen mot avisutgiver Jimmy Lai i Hongkong med sin kinesiske motpart.

Skriftlig spørsmål nr. 778 (2021-2022).
Datert 03.01.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren ta opp tiltalen mot avisutgiver Jimmy Lai med sin kinesiske motpart?

Utenriksministerens svar:
Jeg er svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Hongkong etter innføringen av ny nasjonal sikkerhetslov 30. juni 2020. En rekke demokratiforkjempere er fengslet, mediehus er stengt og ytringsfriheten er under kraftig press. I tillegg er befolkningens innflytelse sterkt begrenset med endringene i valgsystemet. Min bekymring gjelder alle menneskerettighets- og demokratiforsvarere som er fengslet under den nye sikkerhetsloven, inkludert Jimmy Lai.

Norges bekymring over situasjonen i Hongkong har blitt formidlet tydelig gjentatte ganger, både i møter med kinesiske myndigheter, i media og i FN. Jeg tok sist opp menneskerettighetssituasjonen i Hongkong med Kinas ambassadør i en høflighetssamtale 16. desember, og dette var også tema i møte med Kinas spesialutsending for europeiske saker da han besøkte Norge i begynnelsen av desember. Vi vil fortsette å ta opp vår bekymring med kinesiske myndigheter.