Svar på spørsmål om støtte til Tyrkia

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om den norske regjeringen har tilsluttet seg Nato-uttalelsen som støtter Tyrkias krigføring i Idlib-provinsen, om USAs myndigheter formelt eller uformelt har kontaktet regjeringen vedrørende støtte til Tyrkia og hvis ja, hva er regjeringens svar.

Skriftlig spørsmål nr. 1240 (2019-2020).
Datert 16.03.2020

Fra representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) til utenriksministeren:
Nato-landet Tyrkias krigføring i Idlib i Syria bidrar direkte og åpenlyst til å opprettholde det en amerikansk regjeringstalsperson har kalt verdens største tilholdssted for al Qaida siden 11. september. Har den norske regjeringen tilsluttet seg Nato-uttalelsen som støtter Tyrkia, har USAs myndigheter formelt eller uformelt kontaktet regjeringen vedrørende støtte til Tyrkia og hvis ja, hva er regjeringens svar?

Utenriksministerens svar:
Det ble på tyrkisk anmodning avholdt artikkel 4-konsultasjoner i Nato 28. februar. Foranledningen var angrepet mot tyrkiske styrker i Idlib-provinsen i Syria dagen før, der over 30 tyrkiske soldater skal ha mistet livet.

Det ble ikke utferdiget noen felles uttalelse fra Natos råd etter møtet, men generalsekretæren ga en uttalelse til pressen som vektla de alliertes solidaritet og kondolanser. Fra norsk side har vi også understreket betydningen av at alle parter viser tilbakeholdenhet i bruk av militær makt, og oppfordret til å forsterke det diplomatiske arbeidet med å få på plass en umiddelbar og varig våpenhvile. Norge har også fordømt angrepene fra det syriske regimet og dets støttespillere.

Vi er i løpende kontakt både med Tyrkia, USA og andre allierte om situasjonen i Idlib. Norge støtter Natos tiltak som skal sikre Tyrkia i den utfordrende situasjonen landet står i. Gjennom FN og humanitære partnere yter vi nødhjelp til befolkningen i Idlib.

Norge fortsetter å oppfordre alle involverte i Idlib til å vise tilbakeholdenhet og arbeide for å få til en varig løsning og våpenhvile. Vi er svært bekymret over den humanitære situasjonen i Idlib-provinsen. Alle parter må sikre at humanitær hjelp kommer frem til sivilbefolkningen.