Svar på spørsmål om flyktninger ved Idomeni

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvordan Norge stiller seg til kritikken av makedonske sikkerhetsstyrkers behandling av flyktninger ved grensebyen Idomeni.

Skriftlig spørsmål nr. 909 (2015-2016).
Datert 13.04.2016

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Er utenriksministeren enig i kritikken som har kommet fra den greske statsministeren av makedonske sikkerhetsstyrkers behandling av flyktninger ved Idomeni, og hvordan har Norge tatt opp dette i dialogen med makedonske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Situasjonen for flyktninger og migranter på grensen mellom Hellas og Makedonia er svært vanskelig, og det er viktig å gjøre alt for at det ikke kommer til nye hendelser hvor mennesker blir skadet.

Fra norsk side tar vi opp situasjonen på grensen i relevante samtaler på politisk nivå med både greske og makedonske myndigheter.

Den humanitære situasjonen i leiren ved Idomeni er svært utfordrende. Greske myndigheter ønsker å stenge Idomeni-leiren så snart dette er praktisk mulig. Myndighetene legger opp til frivillig overføring til andre leire. De legger til grunn at det vil være i flyktningene og migrantenes egeninteresse å bli overflyttet til mottak med mer anstendige boforhold, der også asyl- og relokaliseringsprosedyrene virker.

Norge bistår Hellas i håndteringen av de flyktningene og migrantene som er kommet til landet. Utenriksdepartementet har nylig satt av 35 millioner kroner i støtte til håndtering av flyktningkrisen i Hellas, i tillegg til støtten til migrasjonstiltak over EØS-midlene på 24,1 millioner euro, tilsvarende om lag 228 millioner kroner, som allerede er bevilget.

Det er viktig at Europa nå bistår Hellas både økonomisk og praktisk med humanitær bistand og kapasitet til å håndtere asylsakene.