Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om overgrep mot muslimer i India

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hvordan utenriksministeren mener Norge kan bidra til at India respekterer sine folkerettslige forpliktelser og at de systematiske overgrepene mot landets muslimske befolkning opphører.

Skriftlig spørsmål nr. 1188 (2020-2021).
Datert 09.03.2020

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Indias rundt 200 millioner muslimer utsettes i dag for systematisk diskriminering av landets regjering. Siden februar har også voldelige grupper gått til angrep på og fordrevet indiske muslimer fra sine hjem med stilltiende og aktiv aksept fra politiet. Hvordan mener utenriksministeren at Norge kan bidra til at India respekterer sine folkerettslige forpliktelser og at de systematiske overgrepene mot landets muslimske befolkning opphører?

Utenriksministerens svar:
Norge har langvarige og gode forbindelser til India. I dialog med indiske myndigheter tar vi jevnlig opp menneskerettighetsspørsmål og uttrykker våre forventninger om at India overholder sine menneskerettighetsforpliktelser. Det har vi også gjort i forbindelse med situasjonen representanten Moxnes tar opp. Under sitt besøk til India tidligere denne måneden uttrykte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sin bekymring for den sekteriske volden i et møte med den indiske helseministeren.

Endringer i den indiske statsborgerskapsloven vedtatt i desember 2019 har utløst de mest omfattende demonstrasjonene i landet på flere år. Lovendringen har ført til økt politisk polarisering i et allerede anstrengt politisk klima. I noen tilfeller har demonstrasjonene ført til voldelige sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av lovendringene. Politiet har blitt kritisert for å gjøre for lite for å beskytte demonstrantene, og i noen tilfelle for å slå uforholdsmessig hardt ned mot aktivistene.

I slutten av februar blusset situasjonen opp i den nord-østlige delen av Delhi, med voldelige sammenstøt mellom i hovedsak hinduer og muslimer. Dette førte til flere titalls drepte og et større antall skadede. Også her har politiet høstet kritikk for å gjøre lite for å forebygge eskalering av spenningsnivået.

Endringene i statsborgerskapsloven har som formål å gjøre det enklere for en særskilt gruppe migranter å bli indiske statsborgere. Gruppen omfatter personer ankommet før 2015 fra det regjeringen omtaler som seks forfulgte religiøse minoriteter fra nabolandene Pakistan, Afghanistan og Bangladesh (hinduer, sikher, kristne, parsere, buddhister og jainer, men ikke muslimer). Mange av dem som protesterer ser endringene i statsborgerskapsloven i sammenheng med en planlagt landsomfattende folkeregisteringsprosess, som de frykter kan føre til at mange blir statsløse og særlig ramme muslimer i lys av den endrede statsborgerskapsloven.

Spørsmål om lovendringen er i strid med Indias sekulære grunnlov er for tiden til behandling i rettssystemet. Det samme er spørsmål om myndighetenes og politiets håndtering av protestene og angrepene. Fra norsk side vil vi følge disse prosessen nøye i tiden framover.

Til toppen