Svar på spørsmål Norge og FNs sikkerhetsråd

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om statsråden blant annet ser noen problemer eller utfordringer med de tette båndene mellom henne og ekteparet Mona Juul/Terje Rød-Larsen når Norge nå skal tre inn i FNs sikkerhetsråd.

Skriftlig spørsmål nr. 814 (2020-2021).
Datert 21.12

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R):
Hvorfor har ikke statsråden på eget initiativ tidligere opplyst om forholdene som framkommer i Dagens Næringsliv om en privatfest i Terje Rød-Larsens leilighet, har Rød-Larsen spilt noen rolle i arbeidet med å få Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd, og ser statsråden noen problemer eller utfordringer med de tette båndene mellom henne selv og ekteparet Juul/Rød-Larsen når Norge nå skal tre inn i FNs sikkerhetsråd? 

Utenriksministerens svar:
Når Norge nå går inn i FNs sikkerhetsråd, er det i tråd med vår langvarige støtte til FN og multilateralt samarbeid, og i tråd med våre interesser. Vekslende regjeringer og Storting har over lang tid gitt bred støtte til det norske SR-kandidaturet. Arbeidet i rådet og utøvelsen av Norges utenrikspolitikk for øvrig er godt demokratisk og politisk forankret. Jeg viser for øvrig til min redegjørelse i Stortinget 8. desember 2020 og Norges prioriteringer i Sikkerhetsrådet.

Norges kampanje for et sete i FNs sikkerhetsråd ble ledet fra Utenriksdepartementet og gjennomført i samarbeid med FN-delegasjonen i New York og alle Norges utenriksstasjoner. Kampanjen var basert på vår samlede utenrikspolitikk, som norske myndigheter aktivt fremmer i alle sammenhenger. International Peace Institute (IPI) og Terje Rød-Larsen hadde ingen rolle i den norske kampanjen. 

Min relasjon til Mona Juul er godt kjent, og jeg har derfor erklært at jeg er inhabil eller nær grensen for inhabilitet i forbindelse med utnevnelser og personalspørsmål som angår Juul.

Jeg har ingen personlig relasjon til Rød-Larsen, og er derfor ikke inhabil overfor ham.

Jeg fikk låne en leilighet av Mona Juul i forbindelse med en markering av 40-årsdagen min i 2016. Jeg dekket kostnadene selv. Hverken Mona Juul eller Terje Rød-Larsen var til stede.

Inhabilitet i utnevnelser og personalspørsmål som angår Juul har ikke betydning for behandlingen av saker knyttet til Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd.

Norges omdømme i FNs sikkerhetsråd bygges av det arbeidet vi gjør i rådet, og gjennom Norges utenrikspolitikk.