Svar på spørsmål om konsulær bistand til norske statsborgere født utenfor Norge

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Bård Vegard Solhjell (SV) om utenrikstjenestens bistand til norske borgere med fødested utenfor Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 1612 (2016-2017).
Datert 28.09.2017

Fra representanten Bård Vegard Solhjell (SV) til utenriksministeren:
Jeg har fått opplysninger om en norsk statsborger, født i Hebron, som reiste inn i Palestina med norsk pass. På vei ut ble hun nektet utreise av israelske myndigheter, og måtte søke palestinsk identitetskort. Ifølge kvinnen kontaktet hun den norske ambassaden og representasjonskontoret for hjelp til utreise, men fikk beskjed om at de ikke kunne hjelpe. Kan statsråden avklare om utenrikstjenesten velger å ikke bistå statsborgere med fødested utenfor Norges grenser, og i tilfellet hvorfor ikke?

Utenriksministerens svar:
Utenrikstjenesten tilbyr konsulær bistand til alle norske borgere i tråd med Meld. St. 12 (2010-2011) – Bistand til nordmenn i utlandet og utenrikstjenestelovens § 1. 2-3. ledd.

Hva slags bistand norske myndigheter kan yte overfor norske borgere i utlandet vil imidlertid ikke bare avhenge av norske regler og ønsker, men også av de lover og regler som gjelder på stedet hvor vedkommende befinner seg.

Nordmenn som har eller har hatt palestinsk ID, er født på Vestbredden eller Gaza, eller har familie som har tilknytning til Vestbredden eller Gaza, eller har foreldre eller besteforeldre som ble født eller har bodd på Vestbredden eller Gaza, kan av israelske myndigheter bli ansett som palestinske borgere. Personer som anses å være palestinske borgere av israelske myndigheter kan måtte reise til og fra Palestina på palestinsk pass eller ID-kort.

Vi har tidligere uttrykt at vi er kritiske til en slik praksis, og har også tatt det opp med israelske myndigheter

I den konkrete saken bisto ambassaden i Tel Aviv og representasjonskontoret i Al Ram med råd, og hadde kontakt med lokale myndigheter ved flere anledninger. Vårt handlingsrom for å bistå var imidlertid begrenset av at israelske myndigheter anser personen som palestinsk borger.

Til toppen