Svar på spørsmål kastediskriminering

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) om hva Norge gjør for å følge opp forpliktelsene om økt oppmerksomhet om kasteproblematikk og kastediskriminering i internasjonale fora.

Skriftlig spørsmål nr. 944 (2017-2018).
Datert 14.02.2018

Fra representanten Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren:
Hva gjør Norge for å følge opp forpliktelsen til å arbeide for økt oppmerksomhet om kasteproblematikken og kastediskriminering i internasjonale fora?

Utenriksministerens svar:
Diskriminering basert på kaste er en alvorlig menneskerettighetsutfordring.

Norge tar opp kastebasert diskriminering i relevante sammenhenger i FN. Dette gjelder særlig i de såkalte landhøringene (Universal Periodic Review) i FNs menneskerettighetsråd. For eksempel stilte Norge ved Indias landgjennomgang våren 2017 spørsmål om hvordan India følger opp de anbefalte tiltakene mot diskriminering av daliter, og andre sårbare grupper, fra FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforsvarere. Dette var en oppfølging av vår anbefaling fra Indias landgjennomgang i 2012 om likebehandling av daliter.

FNs spesialrapportør for minoritetsrettigheter har gjentatte ganger satt kastediskriminering på dagsorden, og viet i 2016 hele sin årsrapport til denne rettighetsutfordringen. Norge deltar i spesialrapportørens interaktive dialoger i Menneskerettighetsrådet.

Norge har siden 2014 støttet det internasjonale solidaritetsnettverket for dalitene (IDSN). Gjennom Utenriksdepartementet og våre ambassader har vi god kontakt også med det norske og internasjonale solidaritetsnettverket for daliter, og møter dem både på politisk og embetsnivå.

Til toppen