Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Kongsberg Gruppen og eksportkontrollregelverket

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om utenriksministeren kan forsikre om at ingen komponenter, deler eller teknologi levert av Kongsberg Gruppen blir brukt i krigen i Jemen, via Raytheon eller andre selskap Kongsberg Gruppen samarbeider med.

                                                             Skriftlig spørsmål nr. 2123 (2017-2018).
                                                                                                   Datert 27.08.2018

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren forsikre om at ingen komponenter, deler eller teknologi levert av Kongsberg Gruppen blir brukt i krigen i Jemen, via Raytheon eller andre selskap Kongsberg Gruppen samarbeider med?

Utenriksministerens svar:
Norge har et meget strengt og omfattende eksportkontrollregelverk. Utenriksdepartementet følger situasjonen i Jemen tett og gjør grundige, individuelle vurderinger av den enkelte søknad om eksportlisens, spesielt med tanke på risiko for bruk av norsk forsvarsmateriell i Jemen og mulige brudd på humanitærretten. Det er aldri blitt åpnet for salg av våpen og ammunisjon (A-materiell) til Saudi-Arabia. En «føre-var»-linje ledet til at regjeringen i desember 2017 besluttet å suspendere eksport av A-materiell til De forente arabiske emirater (FAE), samt å ytterligere senke terskelen for å avslå eksport av annet militært materiell (B-materiell) til land som deltar i militære handlinger i Jemen.

I Utenriksdepartementets retningslinjer fremgår det i kapittel 6 om delleveranser, bl.a. at «med delleveranser menes leveranser av varer som ikke har noen selvstendig funksjon». Videre heter det at «ved delleveranser under samarbeidsavtaler med bedrifter eller myndigheter i andre land, skal eksportlisens gis når avtalen er godkjent av norske myndigheter. Samarbeidsavtaler med land og bedrifter i landgruppe 1 bør normalt godkjennes, såfremt de norske deler, delsystemer eller komponenter samordnes med deler fra andre leveringskilder, og det ferdige produktet ikke fremstår som norsk. Det kan i slike tilfeller avstås fra dokumentasjon om sluttbruk av det ferdige produktet».

Denne bestemmelsen, som er fra 1992, betyr at norske bedrifter gjennom 26 år og skiftende regjeringer har fått tillatelse til å levere komponenter og deler som ikke har noen selvstendig funksjon, til medlemsland i NATO, de nordiske og særskilt nærstående land. Alle vilkårene nevnt ovenfor må imidlertid være oppfylt før en samarbeidsavtale kan godkjennes og lisens innvilges. Det vil da være eksportkontrollregelverket i landet som eier og eksporterer sluttproduktet, som vil gjelde.

I rapporter fremlagt av et ekspertpanel opprettet i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2140 (2014) i 2016, 2017 og 2018, nevnes ikke norsk utstyr eller ammunisjon.  Utenriksdepartementet er heller ikke kjent med at norsk forsvarsmateriell er brukt i krigen i Jemen. Det er i media fremkommet en påstand om et mulig funn av en mindre mengde norsk materiell i Jemen, men Utenriksdepartementet har ikke kunnet verifisere denne informasjonen.

Regjeringen vil videreføre en streng praksis når det gjelder eksport av forsvarsmateriell, og med særlig aktsomhet når det gjelder risiko knyttet til bruk i Jemen.

Til toppen