Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om kortsiktige tjenesteoppdrag i Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Leif Audun Sande (Ap) om hvilke kategorier tjenesteytere som kan komme til Norge for å utføre kortsiktige tjenesteoppdrag og hva begrensningene på tre måneder betyr.

Skriftlig spørsmål nr. 1283 (2018-2019).
Datert 22.03.2019

Fra representanten Leif Audun Sande (Ap) til utenriksministeren:
Hvilke konkrete kategorier tjenesteytere kan komme til Norge for å utføre kortsiktige tjenesteoppdrag, og hva betyr begrensingene på tre måneder konkret?

Utenriksministerens svar:
Gjennom Gats (General Agreement on Trade in Services) har Norge bundet seg til et visst minstenivå for utlendingers mulighet til å levere tjenester i Norge, og tilsvarende for nordmenn å levere tjenester i utlandet. Samtidig er det utlendingsloven og forskriften som regulerer tjenesteyteres rett til innreise og opphold i Norge. Det vil derfor være disse reglene som i praksis regulerer de forholdene representanten stiller spørsmål om.

I Gats har Norge påtatt seg relativt begrensede forpliktelser sett i forhold til utlendingsregelverket (bl.a. krav om høy kompetanse til personer som skal levere tjenester, tre måneders begrensning i varigheten på oppholdet i Norge mv). De konkrete kategoriene av tjenesteytere er:

  1. Bedriftsinterne forflytninger – «Intra-corporate Transferees»
  2. Handels- og forretningsreisende – «Business visitors»
  3. Utsendte arbeidstakere for å oppfylle kontrakt – «Contractual service suppliers»
  4. Selvstendige oppdragstakere for å oppfylle kontrakt- «Independent professionals»

Våre forpliktelser for gruppe B oppfylles gjennom visum eller visumfritt opphold i inntil 90 dager, mens forpliktelsene for de andre gruppene oppfylles gjennom oppholdstillatelser som utsendte tjenesteytere eller selvstendige oppdragstakere.

For bedriftsinterne forflytninger (gruppe A) har vi forpliktet oss til å åpne for varighet opptil to år.

For gruppene C og D har vi i Gats forpliktelser på opphold i inntil tre måneder i løpet av en 12 måneders periode, men ikke utover varigheten av kontrakten. I tillegg har vi et forbehold i forpliktelsene om at tillatelse ikke vil bli gitt dersom det er et permanent behov for arbeidet eller hvis det er gitt en tillatelse for samme type arbeid hos samme tjenestemottaker i løpet av de siste seks månedene.

Dette forbeholdet er ment å sikre at tjenestemottaker ikke skal dekke behovet for permanent arbeidskraft gjennom midlertidige kontrakter. Dette kan legge begrensninger på muligheten for å bytte ut ansatte eller å benytte ansatte som tidligere har utført arbeid i tre måneder og deretter har vært tilbake i hjemlandet. Utover dette er det ikke avtaleregulert hvordan tjenesteyter organiserer arbeidet internt i sin virksomhet. Imidlertid har utlendingsloven regler om tillatelsens varighet og mulighet for fornyelse. Det er dette som vil gjelde i praksis.

 

Til toppen