Dokument

Svar på spørsmål om kostnader ved Taliban-besøk

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om hva planlegging, reise, sikkerhetsoppbud, opphold og andre utgifter knyttet til besøket fra Taliban og andre inviterte kostet norske skattebetalere.

Skriftlig spørsmål nr. 1002 (2022-2023).
Datert 23.01.2022 

Fra representanten Sylvi Listhaug (Frp):
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Hva koster planlegging, reise, sikkerhetsoppbud, opphold og andre utgifter knyttet til besøket fra den ekstreme islamistiske terrororganisasjonen Taliban og andre inviterte til dette møtet norske skattebetalere? 

Utenriksministerens svar:
Møtene i Oslo foregikk over fire dager og dekket sivilsamfunnsdialog, multilaterale og bilaterale møter. Arrangementet omfattet 54 internasjonale deltakere. Norske myndigheter dekket utgifter knyttet til deltakelsen på arrangementet for de 30 afghanske deltakerne, øvrige internasjonale deltakere dekket reise og transport selv.

Estimerte kostnader knyttet til besøket er satt til 7 millioner kroner. Kostnaden for anvendelse av et separat fly utgjorde 3,5 millioner kroner av dette. Det ble besluttet å anvende et eget fly for Taliban-delegasjonen ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner.

Øvrige utgifter omfatter sikkerhetstiltak, transport, hotell- og møteutgifter. Sikring utgjør en betydelig del av disse. I tillegg har stiftelsen Noref bidratt til sivilt samfunnsarrangementet. Deres kostnader er estimert til 900.000 kroner.

Jeg understreker at dette er budsjetterte kostnader. Utgiftene vil antakelig stige noe, blant annet på grunn av økte sikkerhetsutgifter.