Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om overgrep mot barn i utviklingsland

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Per-Willy Amundsen (Frp) om Kripos kan få midler over utviklingsbudsjettet for arbeid mot videooverførte overgrep mot barn i utviklingsland.

Spørsmål nummer nr. 1228 (2018-2019).
Datert 14.03.2019 

Fra representanten Per-Willy Amundsen (Frp) til utviklingsministeren:
Vil statsråden vurdere om Kripos kan få midler over utviklingsbudsjettet for arbeid mot videooverførte overgrep mot barn i utviklingsland?  

Utviklingsministerens svar:
Overgrep mot barn og annen kriminell virksomhet via internett er et svært alvorlig problem som det er viktig at politi- og justismyndigheter slår hardt ned på.

Regjeringen bidrar allerede til å lære opp lokalt politi i utviklingsland med mål om å styrke den lokale kapasiteten til å avdekke, etterforske og påtale nettovergrep og annen kriminell virksomhet på nett.

Utenriksdepartementet har gjennom flere år støttet arbeid med å slå ned på kriminalitet via internett. Dette er i tråd med mål 16 i FNs bærekraftsmål. I 2018 ble innsatsen betydelig styrket gjennom statsministerens annonsering av en ny avtale med FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) på totalt 35 millioner kroner.

De norske midlene finansierer spesialiserte stillinger i Vest-Afrika, Øst-Afrika og Sørøst-Asia. Dette er grunnleggende kapasitetsbygging innen politi, påtalemyndighet og rettsvesen og relevant både for saker om overgrep mot barn og terror. De norske midlene har i løpet av 2018 bidratt til opplæring av 1200 personer innen politi- og rettsvesen i 48 land. I 2018 deltok flere enn 19.000 barn, studenter og foreldre i arbeid for forebygging av nettkriminalitet under dette programmet.

Norsk politi har oppnådd gode resultater i «Dark room». Det er ikke gitt at en slik spisset innsats er den mest relevante i utviklingsland hvor det som etterspørres gjerne er mer grunnleggende kunnskap og kompetanse. Kripos’ kompetanse er også svært etterspurt i Norge. Prioritering av norske politibidrag i utlandet vurderes løpende i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet. Ethvert prosjekt må kunne tilfredsstille OECDs regelverk for bruk av utviklingsbistand.

Vi er i ferd med å opprette et nytt bistandsprogram der målsettingen er å bidra mer effektivt i kampen mot moderne slaveri. I dette inngår blant annet bekjempelse av seksuell utnyttelse, prostitusjon og menneskehandel.

 

Til toppen