Svar på spørsmål om kristne i Midtøsten

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) om norske ambassader har vist tilbakeholdenhet med «støtte til den kristne minoriteten» i Midtøsten og om utenriksministeren vil styrke innsatsen for minoritetsvern i området.

Skriftlig spørsmål nr. 1099 (2013-2014).
Datert 15.08.2014

Fra representanten Knut Arild Hareide (KrF):
I en artikkel i VG 13. august 2014 hevdes det at Utenriksdepartementet har prioritert «stor diskresjon» framfor klar tale og handling i arbeidet for å beskytte kristne og andre religiøse minoriteter i Midtøsten. Er det riktig at norske ambassader gjerne har støttet «prosjekter som fremmer interreligiøs dialog», men vist tilbakeholdenhet med «støtte til den kristne minoriteten» og vil utenriksministeren styrke innsatsen for minoritetsvern i Midtøsten? 

Utenriksminister Børge Brendes svar:
Kristne minoriteter er blant de grupper som møter størst utfordringer i Midtøsten i dag. Et skremmende høyt antall har sett seg tvunget til å forlate en region der de har hørt hjemme i 2000 år. Det er dypt bekymringsfullt. 

Norge skal være en klar stemme og arbeide aktivt for beskyttelse av kristne og andre religiøse minoriteter i Midtøsten. Vi stiller kritiske spørsmål til enkeltland under landgjennomgangene i FNs menneskerettighetsråd. Og vi tar opp religiøse minoriteters situasjon i samtaler på høyt nivå med land som har utfordringer på området. Vi vil fortsette å påtale urett og sette ord på våre bekymringer. 

Religiøs pluralisme er en vital del av Midtøstens historie og identitet. Vi støtter organisasjoner som kjemper for minoriteters rettigheter i flere land i regionen, og vi støtter tiltak som øker forståelsen mellom representanter for Midtøstens store trosretninger. Vi trenger politiske løsninger som motvirker en økende splittelse langs sekteriske skillelinjer. Norge vil fortsette arbeidet med å bekjempe religiøs vold og radikalisering. Interreligiøs dialog er ett av flere virkemidler i arbeidet for fred og forsoning. 

Beskyttelse av minoriteter står sentralt i Norges menneskerettighetspolitikk. Det gjelder minoriteter i Midtøsten og i andre deler av verden. Vi vil aktivt bidra til å sikre at disse spørsmålene står høyt oppe på den internasjonale dagsorden. Regjeringen har varslet en egen stortingsmelding om hvordan vi kan styrke menneskerettighetsarbeidet som del av norsk utenriks- og utviklingspolitikk. 

Jeg vil også gjøre oppmerksom på en tilskuddsordning gjennom Norad. Her stilles midler til rådighet for frivillige organisasjoners arbeid for religiøse minoriteter.

Til toppen