Svar på spørsmål om kultursamarbeidet med Russland

Skriftlig spørsmål nr. 783 (2014-2015).

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om Utenriksdepartementet vil styrke kultursamarbeidet med Russland i 2015.

Skriftlig spørsmål nr. 783 (2014-2015).
Datert 19.03.2015

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Vil Utenriksdepartementet styrke kultursamarbeidet med Russland i 2015?

Begrunnelse: I dagens spente internasjonale situasjon er det viktig å støtte opp om, og videreføre kultursamarbeidet mellom Norge og Russland. Dette samarbeidet har vært særlig sterkt i grenseområdene i nord. Et aktivt folk-til-folk samarbeid har utviklet seg over tid, og utgjør idag et nettverk av samarbeidsavtaler og prosjekter med deltakelse fra de tre nordligste fylkene og regionene i Nordvest Russland.

Utenriksministerens svar:
Det er i Norges interesse å videreføre mye av det praktiske samarbeidet med Russland. Gjennom flere tiår har vi samarbeidet på sentrale områder av felles interesse. Det tjener norske interesser å engasjere Russland i regionalt samarbeid i nord.

Utenriksdepartementet legger derfor stor vekt på kulturdimensjonen i nordområdepolitikken. Kultursamarbeidet og folk-til-folk-samarbeidet med Russland står sentralt. Vi øker rammen for den treårige avtalen med Barentssekretariatet med 18 millioner kroner, for å sende et klart signal om at vi ønsker å styrke folk-til-folk-samarbeidet i en tid med utfordringer på andre områder.

Vi støtter Barentskult, Barents Spektakel og andre sentrale kulturarrangementer og prosjekter i de nordligste fylkene med grenseoverskridende samarbeid som mål. Generalkonsulatene i St. Petersburg og i Murmansk er også tildelt budsjettmidler til fremme av kultursamarbeidet innenfor nordområdesatsingen.

Arbeidet med å fremme norsk kulturs internasjonale muligheter i Russland er en del av regjeringens innsats for norsk kultursektor internasjonalt. På dette området er det en reduksjon i Stortingets bevilgninger fra nivået i 2014, som ogsåomfatter norsk kulturlivs satsing i Russland. Bevilgningen til fremme av norsk kultur i Russland, ved ambassaden i Moskva, ble redusert med 0,25 millioner kroner.

Til toppen