Svar på spørsmål om EU og landbruksvarer

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen sitt svar på et spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) om status i de pågående forhandlingene med EU om handel med landbruksvarer.

Skriftlig spørsmål nr. 453 (2016-2017).
Datert 20.12.2016

Fra representanten Geir Pollestad (Sp):
Kva er status i dei pågåande tingingane med EU om handel med landbruksvarer (art. 19)?

EØS- og EU ministerens svar:
Den fjerde forhandlingsrunden i de pågående artikkel 19-forhandlingene fant sted i Oslo 22. november i år.

Utviklingen i handelen med landbruksprodukter mellom partene viser en fortsatt jevn økning i vår import fra EU fram til og med oktober i år. Også norsk eksport til EU av landbruksprodukter øker, men fra et betydelig lavere utgangspunkt.

Partene gjennomgikk på det seneste møtet sine respektive posisjoner i forhandlingene. Det er fortsatt avstand mellom partene. Det er avtalt ny forhandlingsrunde tidlig neste år. Endelig dato for denne er ikke fastsatt. Av forhandlingsmessige hensyn er det ikke mulig å gå nærmere inn på substansen i forhandlingene.

Det er fortsatt for tidlig å si når en avtale vil kunne sluttføres. En ferdig avtale vil bli forelagt Stortinget. Stortingets organer vil bli holdt underrettet i den videre forhandlingsprosessen.

Til toppen