Svar på spørsmål om israelske reaksjoner på protester mot tvangsflytting av palestinere

Skriftlig spørsmål nr. 1279 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om hvilken respons Norge har fått fra Israel på de norske og internasjonale protestene mot tvangsflytting og riving av en palestinsk landsby på Vestbredden.

Skriftlig spørsmål nr. 1279 (2015-2016).
Datert 07.08.2015

Spørsmål fra representanten Trine Skei Grande (V):
Hvilken respons har utenriksministeren fått fra Israel på de norske og internasjonale protestene mot tvangsflytting og riving av palestinsk landsby på Vestbredden, og hvordan mener utenriksministeren dette vil påvirke fredsprosessen og arbeidet med å finne en bærekraftig tostatsløsning?

Utenriksministerens svar:
Norge har, i likhet med EU og USA, uttrykt seg kritisk til den planlagte rivningen og tvangsflyttingen av den palestinske landsbyen Susiya og har bedt Israel stanse planene. Israelske myndigheter er også godt kjent med Norges holdning til Israels okkupasjon, og at vi mener den israelske bosettingspolitikken er i strid med folkeretten.

Vi er ikke kjent med at Israel har gitt et offisielt tilsvar på kritikken mot rivningsplanene. Vi har imidlertid merket oss at planene foreløpig ikke er iverksatt. Vi er også kjent med at israelske myndigheter har tatt initiativ til en dialog med innbyggerne i Susiya om alternative løsninger.

Vi forventer at Israel gjør sitt ytterste for å ivareta den palestinske befolkningens rettigheter, og bidrar til en utvikling av Susiya som tilfredsstiller innbyggernes humanitære behov.

Jeg viser for øvrig til mitt svar til representant Kari Henriksen datert 19.06.2015 og vil nok en gang understreke hvor viktig det er at begge sider avstår fra handlinger som øker konfliktnivået og svekker mulighetene for en troverdig fredsprosess. Dette budskapet har jeg formidlet i mine samtaler med israelske og palestinske ledere. Vi vil følge opp også i videre dialog med israelske og palestinske myndigheter.

Til toppen