Svar på spørsmål om Libya-utvalget

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om rapporten fra utvalget som skal evaluere den norske sivile og militære Libya-operasjonen i 2011.

Skriftlig spørsmål nr. 1716 (2017-2018).
Datert 31.05.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) til utenriksministeren:
Er det sannsynlig at rapporten fra utvalget som evaluerer Libya-operasjonen offentliggjøres innen utgangen av juli eller når kan vi forvente at den blir publisert, og har utvalgets representanter vært i Libya eller snakket med libyske pårørende for å kartlegge hvor mange som ble drept og skadd og hvor mye sivil infrastruktur som ble ødelagt av de norske bombene?

Utenriksministerens svar:
Rapporten vil offentliggjøres så snart utvalget har overlevert denne til regjeringen.

Regjeringen annonserte 3. november 2017 Libya-utvalgets medlemmer og mandat. Mandatet for utvalget er offentlig tilgjengelig og kan leses på følgende lenke.

Utvalget er uavhengig. Jeg har ikke på det nåværende tidspunkt kjennskap til rapportens innhold eller alle utvalgets møter og reiser.

Representanten bes derfor rette spørsmålet knyttet til arbeidsmetode og forventet overleveringsdato til utvalget.

Til toppen