Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om næringsframstøt i Marokko

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) om norske departementer opplyser at det ved UD-initierte næringsframstøt i Marokko frarådes å etablere seg i Vest-Sahara slik at det ikke gis anerkjennelse av okkupasjonen.

Skriftlig spørsmål nr. 1800 (2018-2019).
Datert 07.06.2019

Fra representanten Solfrid Lerbrekk (SV) til utenriksministeren:
Opplyser Utenriksdepartementet norsk fiskerisektor, fornybarbransjen og øvrige norske departementer om at det ved UD-initierte næringsframstøt i Marokko frarådes å etablere seg i Vest-Sahara slik at det ikke gis anerkjennelse av okkupasjonen? 

Utenriksministerens svar:
Norske myndigheter har siden 2007 frarådet at norsk næringsliv engasjerer seg i handel, investeringer, naturressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet i Vest-Sahara, som ikke er i samsvar med saharawienes ønsker, og følgelig kan være i strid med folkeretten. Denne linjen ligger fast.

Marokkanske myndigheter er kjent med norske posisjoner. Norge og Marokko har utover frarådingen et godt bilateralt forhold, der også næringslivet inngår som en naturlig del av samarbeidet. Norske myndigheter deltar på arrangementer i marokkansk regi, og ambassaden gjennomfører konferanser og andre næringslivsarrangementer, ofte i samarbeid med andre nærstående land.

Norge støtter FNs arbeid for å komme frem til en varig politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Vi anser det som positivt at partene i løpet av det siste halvåret har møttes til samtaler to ganger, under ledelse av FNs generalsekretærs tidligere spesialrepresentant Horst Köhler. Vi håper at generalsekretæren vil utnevne en ny spesialutsending etter Köhler så raskt som mulig og at samtalene gjenopptas.

Til toppen