Svar på spørsmål om USAs anerkjennelse av Marokkos suverenitetskrav på Vest-Sahara

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hva utenriksministeren tenker om USA anerkjennelse av Marokkos suverenitetskrav på Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 709 (2020-2021).
Datert 11.12 2020

Fra representanten Åsmund Aukrust (Ap) til utenriksministeren:
Hva tenker utenriksministeren om USA anerkjennelse av Marokkos suverenitetskrav på Vest-Sahara, og hvilken initiativer vil Regjeringen eventuelt ta overfor amerikanske myndigheter for å protestere mot president Trumps anerkjennelse av Marokkos suverenitetskrav på Vest-Sahara?

Utenriksministerens svar:
Norske posisjoner når det gjelder Vest-Sahara ligger fast, er godt kjent av partene og kommunisert utad (jeg viser i denne sammenheng også til mine tidligere svar til Stortinget på spørsmål om Vest-Sahara). Norge har vært tydelig på at en politisk løsning på Vest-Sahara-konflikten må være i tråd med vedtak fattet i FNs sikkerhetsråd, der det i en lang rekke resolusjoner (senest i resolusjon 2548 (2020)) understrekes at retten til selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara må legges til grunn.

Norges holdning i spørsmålet har vært konsistent over tid og påvirkes heller ikke av den siste tids hendelser på bakken eller den nylige erklæringen om amerikansk anerkjennelse av marokkansk suverenitet. Alt som kan vanskeliggjøre en politisk løsning i tråd med relevante resolusjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd er bekymringsfullt. Norge vil støtte opp om initiativer som kan få partene til forhandlingsbordet og vi mener det er svært viktig at FNs generalsekretær snarest utnevner en ny personlig utsending, da dette sporet tidligere har vist seg å være konstruktivt. Det er ingen annen farbar vei fremover enn dialog, forhandlinger og en politisk prosess.

Det er viktigere nå enn noen sinne å skape ny dynamikk i og økt tillit til et forhandlingsspor ledet av FN. Denne posisjonen vil bli lagt til grunn også når Norge fra januar 2021 igjen blir medlem av Sikkerhetsrådet. Spørsmålet om Vest-Sahara og prosessen fremover er et naturlig tema for norsk dialog med både medlemslandene i Sikkerhetsrådet og andre partnere.