Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om behandling av migranter på grensa mellom USA og Mexico

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva Norge mener om USAs bruk av tåregass og hvordan Norge vil ta opp den humanitære krisen som nå utvikler seg rundt Tijuana og den amerikansk-mexicanske grensa.

Skriftlig spørsmål nr. 468 (2018-2019).
Datert 28.11.2018

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hva mener utenriksministeren om USAs bruk av tåregass mot migrantfamilier på den amerikansk-mexikanske grensa, hvordan vil Norge ta dette opp med amerikanske myndigheter, og hva gjør Norge for å avhjelpe den humanitære krisen som nå utvikler seg rundt Tijuana i Mexico? 

Utenriksministerens svar:
Hendelsesforløpet når det gjelder bruken av tåregass 25. november på grensen mellom Mexico og USA er fortsatt uklart. Mexicanske myndigheter har formelt bedt USA om å etterforske hendelsen. Det er alle staters rett og plikt å kontrollere og beskytte sine egne grenser, samtidig som overdreven maktbruk på grensen hverken er ønskelig eller hensiktsmessig. USA har sagt at de vil ta imot asylsøknader for migranter som melder seg til en grensestasjon.

Migrasjon og grensebeskyttelse diskuteres jevnlig i internasjonale fora hvor både Norge og USA deltar, som i Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Om lag 6000 mennesker fra Mellom-Amerika er i øyeblikket strandet i Tijuana, Mexico. Mange av disse er drevet på flukt på grunn av bl.a. vold og lovløse tilstander i hjemlandene. Som et bidrag til å avhjelpe denne situasjonen, jobber norske myndigheter med Norges Røde Kors i samarbeid med ICRC og lokale Røde Kors-foreninger for å redusere voldsnivået i bl.a. Honduras og El Salvador. Norskstøttede bistandsprogrammer i Guatemala er videre innrettet for å styrke rettsstaten for slik å forebygge overgrep og lovløshet. Innsats av denne typen videreføres i 2019.

Når det gjelder den humanitære situasjonen i Tijuana, registrerer vi at myndighetene har anmodet FN om bistand. UNHCR er derfor nå tilstede med personell i berørte områder. Norge bidrar i 2018 med kjernestøtte til UNHCR på 350 millioner kroner. Slik støtte gis nettopp for at organisasjonen skal kunne prioritere midler dit behovene er størst, og bl.a. kunne reagere raskt og effektivt i situasjoner som denne. Fra norsk side følger vi, gjennom vår ambassade i Mexico, utviklingen i Tijuana nært. Vi er også i løpende kontakt med FN lokalt.

Til toppen