Dokument

Svar på spørsmål om markering av minnedag

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om hvordan den norske ambassaden i Beijing markerte  minnedagen for massakren på Den himmelske freds plass, den 4. juni 1989.

Skriftlig spørsmål nr. 2273 (2021-2025).
Datert 07.06.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Hvordan markerte den norske ambassaden i Beijing minnedagen for massakren på Den himmelske freds plass, den 4. juni 1989?

Utenriksministerens svar:
Denne regjeringen er opptatt av å diskutere menneskerettigheter med Kina.

Statsministeren tok opp menneskerettighetssituasjonen i Kina med sin kollega så sent som i slutten av april. Vi har tatt opp disse spørsmålene gjennom diskusjoner og uttalelser i Stortinget, i media og i FN, og gjerne i uttalelser sammen med EU og andre land. Vi gir tydelig uttrykk for vår bekymring for situasjonen i Xinjiang og i Hongkong, og at vi forventer at Kina opprettholder sine forpliktelser for menneskerettighetene.

Ambassaden i Beijing er et viktig og aktivt ledd i norsk menneskerettighetsdialog med Kina. I tråd med praksis de senere år, også under forrige regjering, ble det ikke gjort særskilte markeringer av 4. juni 2022.

Representanten viser i sin begrunnelse til at andre land [har] brukt sitt diplomatiske tilstedeværelse i Kina til å minnes ofrene. Det er en sannhet med modifikasjoner. Et fåtall ambassader i Kina publiserte innlegg til minne om hendelsene. Innleggene på kinesiske sosiale medier ble fjernet av sensuren etter få minutter. Kinesiske myndigheter tillater ikke demonstrasjoner eller offentlige minnemarkeringer av denne dagen.