Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om samarbeidet med Mosambik

Utviklingsminister Dag-Ingen Ulsteins svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om på hvilken måte Norges partnerland-samarbeid med Mosambik har vært basert på Utenriksdepartementets politisk-økonomiske maktanalyse.

Skriftlig spørsmål nr. 840 (2018-2019).
Datert 30.01.2019

Fra representanten Kari Elisabeth Kaski (SV) til utviklingsministeren:
På hvilken måte har Norges partnerland-samarbeid med Mosambik vært basert på Utenriksdepartementets politisk-økonomiske maktanalyse?

Utviklingsministerens svar:
I 2015 besluttet regjeringen at det skulle utarbeides politisk-økonomiske analyser for alle partnerlandene (da kalt fokusland). Formålet med analysene er å informere om vårt arbeid i partnerlandene, og analysene skal ligge til grunn for utformingen av langsiktige landstrategier for de 16 landene. Nupi koordinerte arbeidet. Analysene tilhører ikke Utenriksdepartementet. Landstrategiene er under utarbeidelse i Utenriksdepartementet, og vil etter planen bli ferdigstilt i løpet av 2019.

I 2016-17 utarbeidet CMI en politisk-økonomisk analyse av Mosambik. Analysen er en grundig og god beskrivelse av de sentrale maktstrukturer, utfordringer og muligheter som gjør seg gjeldende i dagens Mosambik, inklusive spørsmål knyttet til korrupsjon og svake institusjoner. Analysen er verdsatt som et godt innspill til landstrategien.

I tråd med den politisk-økonomiske analysens konklusjoner og Norges prioriteringer i utviklingspolitikken, fokuseres innsatsen i Mosambik på tiltak som kan bidra til bedre styresett, inkludert bekjempelse av korrupsjon. Kamp mot korrupsjon og behovet for åpenhet er et tema i dialogen med Mosambik på alle nivåer.

Til toppen