Svar på spørsmål om Abdullah Öcalan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om utenriksministeren vil legge press på Tyrkia for at Europarådets komite for beskyttelse mot tortur får besøke Abdullah Öcalan på øya Imrali.

Skriftlig spørsmål nr. 635 (2017-2018).
Datert 3.1.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R):
Abdullah Öcalan har i mer enn 18 år sonet en livstidsstraff på fangeøya Imrali i ekstrem isolasjon, og siden 2011 har ikke advokatene hans fått besøke han. Til tross for dette var Öcalan likevel en sentral aktør i fredssamtalene, fram til disse ble brutt i april 2015. Nøytral informasjon om helsetilstand kommer ikke ut, noe som er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Vil utenriksministeren legge press på Tyrkia for at Europarådets komite for beskyttelse mot tortur får besøke han på Imrali?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet kjenner ikke til at Den europeiske komiteen for forebygging av tortur (CPT) er blitt hindret av tyrkiske myndigheter i sitt arbeid.

Europarådet følger situasjonen i Tyrkia tett og behandler den i flere av sine organer, blant annet i CPT-komiteen. Komiteen har jevnlig kontakt med tyrkiske myndigheter og besøkte Abdullah Öcalan i fengselet senest i april 2016.

Europarådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsippet. Regjeringen støtter Europarådets dialog med tyrkiske myndigheter i dette arbeidet.

Regjeringen har gjentatte ganger oppfordret Tyrkia til å etterleve sine menneskerettsforpliktelser. Overfor tyrkiske myndigheter har vi uttrykt bekymring for menneskerettssituasjonen i landet og understreket betydningen av å respektere internasjonale forpliktelser. Selv tok jeg dette opp i min første samtale med utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu under Natos utenriksministermøte i desember 2017.

Til toppen