Dokument

Svar på spørsmål om ambassaden i Yangon

Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ingrid Fiskaa (SV) om den norske ambassaden i Yangon sin bruk av Hotel Lotte - der inntektene går til å finansiera militærjuntaen i Myanmar.

Skriftlig spørsmål nr. 2664 (2021-2022).
Datert 18.08.2022

Fra representanten Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren:
I Aftenposten 17.08.22 kunne me lesa om den norske ambassaden i Yangon som leigde rom for sine tilsette på Hotel Lotte, og at inntektene på hotellet går til å finansiera militærjuntaen i Myanmar. Vil utanriksministeren avslutta kontrakten med Hotel Lotte og gå gjennom andre kontraktar ved ambassaden i Yangon med kritisk blikk for å unngå vidare norsk finansiering av militærregimet, og dersom det vert vurdert slik at det ikkje finst gode alternativ til hotellet, vil utanriksministeren gjera aktsemdsvurderingane opne og tilgjengelege?

Utenriksministerens svar:
Norge har helt siden militærkuppet 1. februar 2021 hatt en tydelig og kritisk stemme til kuppmakerne og militærets brutale maktovertakelse. Norges arbeid for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar er også blitt høyere prioritert og forsterket, etter at alt samarbeid med myndighetene i Myanmar ble frosset og avsluttet. Tett kontakt med demokratibevegelsen og sivilt samfunn i Myanmar er kjernen i det norske engasjementet i landet. Dette er kun mulig fordi vi, til tross for en meget krevende sikkerhetssituasjon, fortsatt har flere norske diplomater til stede ved ambassaden i Yangon. Dersom vi skal kunne fortsette dette viktige arbeidet, noe vi vet demokratibevegelsen og sivilt samfunn ønsker, må vi kunne gi våre medarbeidere en trygg bosituasjon. Som arbeidsgiver må vi sette sikkerheten til våre ansatte først.

Å drive ambassader i konfliktområder utsetter oss for vanskelige dilemmaer. Det er tilfellet i Myanmar og flere andre land. Det aller meste av eiendom, infrastruktur og foretak i Myanmar eies av militæret eller av personer med sterke bånd til militæret. Ambassaden er svært klar over dette, og jobber for å finne alternativer der det er mulig og forsvarlig. Det må likevel erkjennes at det er umulig å være tilstede i Myanmar uten å legge igjen penger som kommer regimet til gode. Dette gjelder for diplomater, FN-ansatte og ansatte i frivillige organisasjoner.

Det gjøres løpende vurderinger rundt den norske tilstedeværelsen i Myanmar, inkludert hvilke konkrete løsninger som velges for å ivareta sikkerheten til våre utsendte. Bruken av det koreansk-eide Hotel Lotte har vært, og er fortsatt, basert på sikkerhetshensyn. Det er utfordringer på eierskapssiden, men hotellet fremstår som det tryggeste alternativet for våre ansatte. Så lenge Yangon forblir en risikoutsatt by, og inntil et like sikkert alternativ dukker opp, foreligger det ikke planer om å avslutte avtalen med hotellet.