Svar på spørsmål om nødhjelp til Nepal

Skriftlig spørsmål nr. 1089 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) om frivillige organisasjoner vil få svar på sine søknader om penger før monsunsesongen setter inn.

Skriftlig spørsmål nr. 1089 (2014-2015).
Datert 09.06.2015

Fra representanten Ketil Kjenseth (V) til utenriksministeren:
Vil statsråden sørge for at frivillige organisasjoner som har søkt om penger til nødhjelpsarbeid etter jordskjelvet i Nepal umiddelbart får svar, slik at nødvendig hjelp kan nå fram før monsunsesongen starter rundt 20. juni?

Utenriksministerens svar:
Jordskjelvene som rammet deler av Nepal var kraftige og førte til omfattende ødeleggelser. Norge var tidlig ute og ga 130 millioner kroner i nødhjelp. Disse midlene ble raskt fordelt og organisasjonene er i full gang med arbeidet. Midlene ble gitt gjennom FN og frivillige organisasjoner som hadde god kjennskap og erfaring fra Nepal. Det ble også gitt midler til organisasjoner som har en kompetanse som er spesielt relevant for denne type store humanitære katastrofer, blant annet til Forut. Fokus for denne støtten var livreddende tiltak, inkludert tiltak innenfor vann og sanitær, mat, helse, utdanning og beskyttelse.

Gjenoppbyggingsarbeidet vil ta tid og er krevende. Nepal vil ha behov for internasjonal hjelp i lang tid framover. Norge har allerede bidratt betydelig og er pr. 11. juni den fjerde største bilaterale giveren til appellen som FN lanserte etter jordskjelvet. I tillegg er Norge en betydelig bidragsyter til FNs nødhjelpsfond (Cerf), Røde Kors' internasjonale nødhjelpsfond og Asiabankens nødhjelpsfond. Dette er mekanismer som tidlig ble satt inn i hjelpeinnsatsen og som er viktige for en koordinert og godt tilpasset assistanse. Det arbeides med ytterligere norske bidrag. Det vil bli lagt vekt på tiltak som bidrar til gjenoppbygging, blant annet til husly, såkorn og utdanning.

Regntiden starter snart og det er viktig at deler av arbeidet starter før denne setter inn. Vi har dialog med de humanitære organisasjonene om dette. Jeg viser for øvrig til at Forut er en av de aktørene som vil bli gitt ytterligere støtte til sitt arbeid, dette er organisasjonen allerede informert om.

Til toppen