Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om norsk bistand til sykehus i Syria

Utenrisminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om hva Norge vil gjøre for å sikre at norske bistandsmidler ikke brukes til å drive sykehus eller annen virksomhet i Syria og Irak som kontrolleres av Isil og som brukes i deres militære virksomhet i disse landene.

Skriftlig spørsmål nr. 277 (2014-2015).
Datert 27.11.2014

Fra representanten Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren:
«Jihadister fra terrororganisasjonen Isil skal iføIge NRK ha overtatt sykehuset i Tal Abyad i Syria for å behandle skadede IS-krigere. Norske skattepenger brukes gjennom organisasjonen Norwac til sykehuset, som er pusset opp for norske midler. Hva gjør statsråden for å sikre at norske bistandsmidler ikke brukes til å drive sykehus eller annen virksomhet i Syria og Irak som kontrolleres av Isil og brukes i deres militære virksomhet i disse landene?»

Utenriksministerens svar:
Isils brutale fremrykning fører til store lidelser og enorme humanitære behov. Det er nå ifølge FN 12,2 millioner mennesker i Syria som har behov for humanitær hjelp. Nesten fem millioner av disse befinner seg i områder av Syria der FN har liten eller ingen tilgang, og opp mot 2,5 millioner av disse bor i områder kontrollert av Isil. 

Frem til juni i år har FN vært forhindret fra å gi humanitær støtte i Syria på tvers av nasjonale grenser til områder utenfor Assad-regimets kontroll. FNs sikkerhetsråd vedtok da resolusjon 2165 som ga mandat til å gjøre dette og dermed nå flere mennesker, spesielt i Nord-Syria. FN er fortsatt avhengig av de internasjonale frivillige organisasjonene for å drive humanitært arbeid i områder av Syria som ikke er kontrollert av syriske myndigheter. 

Norge har siden 2012 finansiert frivillige organisasjoner som gir grensekryssende humanitær støtte til områder der FN ikke har hatt tilgang. Norwac er en av disse aktørene. Da Norwac innledet prosjektet i Tal Abyad, var området under kontroll av den moderate syriske opposisjonen. Isil har gradvis tatt over, og har nå kontroll over området. 

Utenriksdepartementet forutsetter at norsk hjelp gis i samsvar med de humanitære prinsippene om nøytralitet, uavhengighet og ikke-diskriminering. Det er uakseptabelt dersom det stemmer at et Norwac-støttet sykehus i Syria kontrolleres av Isil eller drives etter andre prinsipper enn de rent humanitære. 

Vi har bedt Norwac om en full rapport for å bringe på det rene om opplysningene stemmer. Alle overføringer til sykehuset er stanset i påvente av en konklusjon i saken. Det er en utfordring å få god og verifiserbar informasjon om situasjonen i Isil-kontrollerte områder. Det er uaktuelt å videreføre finansieringen dersom Norwac ikke kan skape trygghet for at sykehuset ikke er under Isil-kontroll. 

Utenriksdepartementet har regelmessig kontakt med våre partnere om deres arbeid i regionen, der vi også får informasjon om deres risiko- og sikkerhetsvurderinger og rutiner. Organisasjonene er pålagt å varsle UD umiddelbart ved sikkerhetsbrudd og å følge de humanitære prinsippene i deres arbeid. Vi vil fortsette å ha nær kontakt med de humanitære aktørene om dette i tiden fremover og fortløpende redegjøre for premissene for støtte.

Til toppen