Svar på spørsmål om utvisning av norske ungdomspolitikere fra Vest-Sahara

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Marit Nybakk (Ap) om ministeren vil ta utvisningenen av norske ungdomspolitikere fra Vest-Sahara opp med marokkanske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 469 (2015-2016).
Datert 21.01.2016

Fra representanten Marit Nybakk (Ap) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren ta utvisningen av de norske ungdomspolitikerne fra Vest-Sahara opp med marokkanske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Marokko utøver ikke internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, og Norge anser derfor ikke Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og i likhet med de fleste land godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten.

Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara. Vår ambassade i Rabat har vært i kontakt med flere av ungdomspolitikerne som representanten viser til, og vi har understreket at vi er rede til å yte konsulær bistand i tilfelle det skulle være behov.

Utenriksdepartementet er også i kontakt med marokkanske myndigheter for å få mer informasjon om hva som har skjedd i disse konkrete sakene, og hvorfor. Marokkos viseutenriksminister besøker snart Norge, og jeg vil ta opp utvisningen av de norske studentene og ungdomspolitikerne med henne. Vi vil også diskutere situasjonen i Vest-Sahara mer generelt.

Den norske ambassaden i Rabat besøker Vest-Sahara regelmessig. Etter hver reise tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål.