Svar på spørsmål om ekstra beskyttelse for ledere for Union Patriotica

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om behovet for ekstra beskyttelse for ledere i opposisjonspartiet Union Patriotica i Colombia.

Skriftlig spørsmål nr. 88 (2017-2018).
Datert 19.10.2017

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren kontakte colombianske myndigheter for å be de gi ekstra beskyttelse for ledere for opposisjonspartiet Union Patriotica, som før helgen mottok svært konkrete og alvorlige dødstrusler?

Utenriksministerens svar:
Colombia har på kort tid hatt en svært positiv utvikling. Etter tiår med væpnet konflikt, ble det i 2016 inngått en fredsavtale mellom landets myndigheter og den største geriljabevegelsen, Farc. Tidligere i høst ble det inngått våpenhvile mellom myndighetene og landets andre geriljabevegelse, ELN. Denne våpenhvilen skal vare frem til 9. januar neste år.

Positiv utvikling i fredsprosessen til tross, i 2016 var det en økning i aggresjon mot og drap på ledere for sivilt samfunn og menneskerettighetsforkjempere. Foran parlaments- og presidentvalgene i 2018 ser man tendenser til at opposisjonskandidater i økende grad utsettes for trusler og overgrep. Trusler som dem Unión Patriótica har mottatt, må derfor tas på alvor.

Norge følger situasjonen til opposisjonspartier, menneskerettighetsforkjempere og øvrig sivilt samfunn nøye. Dette gjør vi blant annet gjennom omfattende bidrag til arbeidet FNs høykommissær for menneskerettigheter gjør i Colombia. I tillegg kommer støtte til andre overvåkingsmekanismer i regi av sivilt samfunn.

Det viktigste norske bidraget til å få kontroll med volden, bedre menneskerettighetssituasjonen og skape rammer for bred politisk deltakelse, er vår sentrale rolle i fredsprosessene med Farc og ELN. For at Colombia skal kunne videreutvikle seg som rettsstat og demokrati, må disse prosessene lykkes. Norge har en åpen og god dialog med alle parter, der vi løpende tar opp aktuelle saker som trusler, vold og overgrep.

Til toppen