Svar på spørsmål om praktikanter i utenrikstjenesten

Skriftlig spørsmål nr. 720 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) om hvilke sosiale og økonomiske ordninger som gjelder for praktikanter i utenrikstjenesten og om statsråden ser behov for å bedre disse.

Skriftlig spørsmål nr. 720 (2014-2015).
Datert 06.03.2015

Fra representanten Geir Pollestad (Sp) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Hvilke sosiale og økonomiske ordninger gjelder for praktikanter i utenrikstjenesten og ser statsråden behov for å bedre disse?

Utenriksministerens svar:
Studentpraktikantordningen er et tilbud til norske studenter som ønsker å få erfaring fra praksis ved en norsk utenriksstasjon. Mange land, frivillige og internasjonale organisasjoner tilbyr slike praksisplasser, slik at studenter kan tilegne seg erfaring fra og innsikt i internasjonale forhold.

Studentpraktikantordningen startet i 2001, og ordningen er populær. Målgruppen for ordningen er studenter som er i et studieløp, og det er et krav at praktikantene er studerende. De er på stasjonen i opplæringsøyemed. Utenriksstasjoner kan tilby norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Den overordnede målsettingen er å gi studentene innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Studentpraktikanten skal utføre varierte oppgaver med relevans for praktikantens studier.

Praktikanten mottar et studiestipend som skal dekke bo- og levekostnader, og størrelsen på stipendet avhenger derfor av oppholdssted. Stipendet er ikke å anse som lønn, da studentpraktikantene ikke er arbeidstakere. Stipendet blir årlig vurdert basert på kostnadsindekser fra FN og internasjonalt anerkjente byråer på området.

Studentpraktikantene beholder medlemskapet i folketrygden under utenlandsoppholdet. Dette innebærer at studentpraktikantene har tilgang til gratis og forsvarlig helsebehandling i tilfelle sykdom. Studentpraktikanten betaler ikke trygdeavgift.

Forholdene er lagt til rette for at studentpraktikantene skal være godt ivaretatt både sosialt og økonomisk i løpet av praktikantperioden. Inntrykket fra praktikantenes tilbakemeldinger er også at det store flertallet er fornøyd med ordningen.

Til toppen