Dokument

Svar på spørsmål om migrantarbeidere i Qatar

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren tok opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i Qatar på sitt siste møte med qatarske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 398 (2021-2022).
Datert 18.11.2021

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Tok utenriksministeren opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i Qatar på sitt siste møte med qatarske myndigheter? 

Utenriksministerens svar:
Ja, i min telefonsamtale 16. november 2021 med Qatars visestatsminister og utenriksminister, sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, tok jeg opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i Qatar.