Svar på spørsmål om regelverket for eksportkontroll

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om hvorvidt Norge arbeider med en avtale med USA om at norsk-produserte våpen skal kunne videreselges fra USA etter amerikansk eksportregelverk, og hvordan utenriksministeren vil håndheve norske eksportregler for våpnene som videreselges og sørge for at de ikke vil ende i land som Norge har besluttet å ikke eksportere våpen til direkte, som Saudi-Arabia?

Skriftlig spørsmål nr. 2588 (2021-2022).
Datert 08.08.2022

Fra representanten Tobias Drevland Lund (R) til utenriksminister Anniken Huitfeldt:
Dagbladet avslører at regjeringen arbeider med en avtale med USA om at norsk-produserte våpen skal kunne videreselges fra USA etter amerikansk eksportregelverk.

Hvordan vil utenriksministeren håndheve norske eksportregler for våpnene som videreselges og sørge for at de ikke vil ende i land som Norge har besluttet å ikke eksportere våpen til direkte, som Saudi-Arabia?

Utenriksministerens svar:
Saken handler overordnet om å sikre et robust industrisamarbeid mellom Norge og USA, for å styrke leveransesikkerhet for oss selv og våre allierte. En streng eksportkontroll er like fullt en ufravikelig forutsetning. 

Den lovfestede taushetsplikten setter strenge begrensninger for innsyn i konkrete eksportsaker. Utenriksdepartementet kan verken bekrefte eller avkrefte hvilke saker som behandles eller hva utfallet blir.

Regjeringen kan fatte nødvendige politiske beslutninger når det kommer til viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser. Stortinget vil, i tråd med praksis, konsulteres.