Svar på spørsmål om Re-Open EU

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om nettsiden Re-open EU.

Skriftlig spørsmål nr. 1944 (2019-2020).
Datert 16.06.2020

Fra representanten Svein Roald Hansen (Ap) til næringsministeren, besvares av utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til næringsministeren:

Vil regjeringen sørge for at Norge blir med i reopen.europe?

Utenriksministerens svar:
Informasjon om reiseråd og innreiserestriksjoner er viktig å få ut bredt. Jeg er enig i at nettsiden Re-open EU kan være et godt tiltak i så måte. Norske myndigheter har derfor tatt kontakt med Europakommisjonen for å få Norge med i oversikten over land på Re-open EU.

Informasjon om norske smitteverntiltak, karantene, gjeldende regler for innreise til Norge og UDs råd til norske borgere på reise finnes på samlesiden om koronasituasjonen på regjeringen.no. Nettsidene oppdateres løpende, og mye av informasjonen er også tilgjengelig på engelsk.

UD har reiseinformasjon om enkeltland på sine hjemmesider. Utenriksstasjonene sørger for oppdatert informasjon som også inkluderer koronarelaterte tiltak og reiserestriksjoner. Utenriksstasjonene informerer publikum i sine land om koronasituasjonen i Norge på egnet måte.