Svar på spørsmål om Riksrevisjonens internasjonale utviklingssamarbeid

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvilke vurderinger statsråden gjør seg av arbeidet Riksrevisjonen gjennomfører innen Intosai Development Initiative (IDI), et utviklingsorgan for riksrevisjoner i utviklingsland, og om dette utgjør ODA-godkjent bistand.

Skriftlig spørsmål nr. 2954 (2021-2022).
Datert 21.09.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren:
Hvilke vurderinger gjør statsråden seg av arbeidet Riksrevisjonen gjennomfører innen Intosai Development Initiative (IDI), et utviklingsorgan for riksrevisjoner i utviklingsland, og utgjør dette ODA-godkjent bistand?

Utviklingsministerens svar:
Finansiering av Riksrevisjonens internasjonale utviklingssamarbeid bevilges ikke over Utenriksdepartementets budsjett og ligger dermed utenfor mitt ansvarsområde. Visse utgifter over Riksrevisjonens budsjett angående deres internasjonale utviklingsarbeid utgjør offisielt godkjent bistand (ODA) og rapporteres av Norge som ODA til OECD. For 2021 rapporterte Norge 36,1 millioner kroner som ODA gjennom Riksrevisjonens utviklingssamarbeid.

Utenriksdepartementet finansierer enkelte prosjekter via Intosai Development Initiative (IDI) som også rapporteres til OECD som ODA. IDI er en sentral aktør og viktig samarbeidspartner som bistår i utvikling av riksrevisjoner i utviklingsland.