Svar på spørsmål om våpensalg og opprørere i Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om eventuell verifisering av USAs salg av våpen som kan ha havnet i hendene på opprørere i Syria.

Skriftlig spørsmål nr. 678 (2017-2018).
Datert 11.01.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) til utenriksministeren:
Utenriksministeren svarer at Utenriksdepartementet ikke har kunnet verifisere opplysningene som ligger til grunn for spørsmålet om utenriksministerens vurdering av at USA har solgt våpen som har havnet i hendene på opprørere i Syria, blant dem IS. Rapporten fra Conflict Armament Research (CAR), som overvåker våpenhandel til konfliktområder, dokumenterer dette. Hvilke vurderinger ligger til grunn for at opplysningene fra CAR ikke kunne verifiseres, og forsøker UD å finne annen dokumentasjon om våpensalget?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet er ansvarlig for eksportkontrollen med norske strategiske varer, tjenester og teknologi for militære formål. Strategiske varer er henholdsvis forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Departementets oppgaver omfatter politikkutvikling, regelverksutforming og lisensiering, samt deltakelse i et omfattende internasjonalt samarbeid på dette området.

I eksportkontrolloven § 1 heter det blant annet at «varer og teknologi som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til militær bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer og teknologi som kan benyttes til å utøve terrorhandlinger, jf straffelovens § 147 a første ledd, ikke må utføres fra norsk tollområde uten særskilt tillatelse».

Utenriksdepartementet har hverken ansvar for eller mulighet til å føre kontroll med alliertes eksport av militært materiell til tredjeland. Slik eksport er utelukkende et suverent og nasjonalt ansvar for eksportlandet, både når det gjelder beslutninger om å tillate eksport eller ikke, samt å forsikre seg om at utstyr ikke kommer på avveie eller blir avledet til uønsket tredjepart.

Som jeg påpekte i mitt forrige svar til representanten Moxnes, er det viktig å ha gode eksportkontrollsystemer for å hindre at våpen havner i hendene på dem vi ønsker å bekjempe. Dersom dette likevel skjer, kan uavhengige organisasjoner og media spille en viktig rolle i å avdekke dette. I slike tilfeller vil det være landet som har eksportert våpnene som har hovedansvaret for å følge opp saken.

Til toppen