Svar på spørsmål om Saudi-Arabias militæroperasjon i Jemen

Skriftlig spørsmål nr. 912 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) om regjeringens holdning til Saudi-Arabias militære operasjon i Jemen.

Skriftlig spørsmål nr. 912 (2014-2015).
Datert 24.04.2015

Fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV):
Hva er regjeringens holdning til Saudi-Arabias militære operasjon i Jemen?

Utenriksministerens svar:
Den siste tids opptrapping av konflikten i Jemen er foruroligende. Det slås klart fast i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2216 fra 15. april at houthi-bevegelsen og deres allierte har et særlig ansvar for dagens situasjon i Jemen. Resolusjonen oppfordrer samtidig til en dialog der også houthiene må delta.

Regjeringen er bekymret for hvordan utviklingen i Jemen har forsterket allerede etablerte konfliktlinjer. Situasjonen i Jemen truer stabiliteten og sikkerheten i regionen. I mitt møte med Saudi-Arabias nye ambassadør i Oslo 13. april understreket jeg viktigheten av at alle parter må vende tilbake til forhandlingsbordet.

Regjeringen har også i FN gitt klart uttrykk for at konflikten må løses politisk, senest i Norges innlegg i FNs sikkerhetsråd 21. april. Vår holdning er at alle partene i konflikten snarest må møtes til forhandlinger for å bli enige om en varig politisk løsning. Konflikten i Jemen kan ikke løses militært.

Sivilbefolkningen i Jemen er hardt rammet og det haster å få nødhjelp inn i landet. Norge varslet allerede 10. april at vi ville bidra med 30 millioner kroner til humanitær innsats i Jemen.

Norge støtter FNs pågående arbeid. Vi har både støttet FNs nylig avgåtte spesialrådgiver for Jemen Jamal Benomars bestrebelser for en politisk løsning, og vi ønsker velkommen utnevnelsen av Ismail Ould Cheikh Ahmed som ny FN-utsending. Vi vil støtte hans arbeid for en fredelig løsning på konflikten.

Det rådende kaoset i Jemen må ikke reversere landets demokratiske overgangsprosess som har pågått de siste årene. Overgangsprosessen i Jemen må respekteres av alle parter, og det videre arbeidet må baseres på allerede fremforhandlede løsninger, herunder GCC-initiativet og resultatene fra den nasjonale dialogen samt relevante FN-resolusjoner.

Til toppen