Svar på spørsmål om Norges stemmegiving i FN

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge stemte for eller mot om Saudi-Arabia skulle få plassen i FNs kvinnekommisjon.

Skriftlig spørsmål nr. 1014 (2016-2017).
Datert 25.04.2017

Fra representanten Audun Lysbakken (SV):
Saudi-Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking. Likevel ble landet nylig valgt inn i FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon. Valget ble foretatt av Ecosoc der Norge er medlem. I Aftenposten svarer ikke Utenriksdepartementet på spørsmål om Norges stemmegiving. Stemte Norge for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen?

Utenriksministerens svar:
Norges stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i Ecosoc og andre FN-organer er ikke offentlig. Dette er i tråd med FNs prosedyreregler om hemmelig valg, og en fast internasjonal praksis som har vært fulgt av vekslende norske regjeringer. Dette er viktig for Norges troverdighet i FN-sammenheng og vårt forhold til andre land.

Det er viktig å understreke på generelt grunnlag at Norge er en av de fremste pådriverne for kvinners rettigheter i FN og i Kvinnekommisjonen. Saudiske kvinners selvstendighet er svært begrenset, og regjeringen er helt tydelig på at kvinners posisjon og status i Saudi-Arabia er uakseptabel.

Kvinners stilling og rettigheter står derfor høyt på agendaen i Norges politiske dialog med Saudi-Arabia, og jeg tok det senest opp under mitt besøk til landet i januar i år. I de periodiske landhøringene i FNs menneskerettighetsråd er Norge et av landene som har fremmet flest anbefalinger til Saudi-Arabia knyttet til kvinners rettigheter. Det vil vi fortsette med.

Kvinnekommisjonen er FNs viktigste organ for å fremme likestilling og diskutere kvinnespørsmål. Saudi-Arabias medlemskap i FNs kvinnekommisjon må brukes for dialog og påvirkning. Vi vil utfordre saudiske myndigheter, forklare våre synspunkter og holde landet ansvarlig for systematiske brudd på kvinners rettigheter.

Til toppen