Dokument

Svar på spørsmål om bruk av norsk sider

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sveinung Stensland (H) om utenriksministeren vil bidra til at norsk sider fremmes ved at det serveres i norske ambassader ved anledninger der det er naturlig å servere denne type drikkevarer.

Skriftlig spørsmål nr. 830 (2021-2022).
Datert 07.01.2022

Fra representanten Sveinung Stensland (H) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren bidra til at norsk sider fremmes ved at det serveres i norske ambassader ved anledninger der det er naturlig å servere denne type drikkevarer?

Utenriksministerens svar:
Utenrikstjenesten jobber kontinuerlig med å fremme norske næringslivsinteresser over hele verden, også gjennom representasjonsarrangementer i ulike sammenheng. I UDs interne veileder til utenriksstasjonene om gjennomføring av offisielle arrangementer ligger det en generell oppfordring om å bruke norske produkter der det er mulig og naturlig. Det serveres ofte norsk mat, både fisk og norske landbruksprodukter, på arrangementer i regi av norske utenriksstasjoner og det norske virkemiddelapparatet for eksport.  

Utenriksdepartementet er kjent med at norsk sider er anerkjent for god kvalitet, og at det i senere tid er flere norske produsenter som ønsker å satse i det internasjonale marked med sine produkter.  Dette er gledelig, og utenrikstjenesten vil selvsagt bistå med å fremme disse produktene der det er naturlig. Det er allerede avtalt et møte mellom representanter for næringen og utenriksdepartementet for å utveksle tanker og ideer om hvordan vi best kan jobbe sammen om dette.

De franske champagne-merkene har allerede et stort eksportmarked for sine produkter, og det er som regel mulig for franske utenriksstasjoner å få tak i disse produktene lokalt. Det er ikke alltid tilfelle når norske utenriksstasjoner ønsker norske produkter, men tilgjengeligheten øker for mange av disse. Utenriksdepartementet kan imidlertid garantere at våre norske utenriksstasjoner skal fortsette å jobbe for å bygge omdømme og markedsmuligheter for norske landbruksprodukter, også norsk sider fra Hardanger.