Svar på spørsmål om bombing i Syria

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) om Norge nå inntar en mer aktiv rolle overfor koalisjonspartnere for å unngå feilbombing og sivile tap i Syria og i så fall på hvilken måte.

Skriftlig spørsmål nr. 1321 (2016-2017).
Datert 20.06. 2017

Fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV):
Statssekretær Marit Berger Røsland har uttalt at Inherent Resolve-koalisjonen må gjøre sitt ytterste for å unngå feilbombing og tap av sivile liv i Syria. Godal-utvalget som evaluerte det norske bidraget i Afghanistan påpeker at Norge bevisst valgte en lavmælt tilnærming til dialogen med USA om folkerettslige spørsmål. I lys av denne kritikken, inntar Norge nå en mer aktiv rolle overfor koalisjonspartnere for å unngå feilbombing og sivile tap i Syria og i så fall på hvilken måte?

Utenriksministerens svar:
Beskyttelse av sivile er et fundament i humanitærretten. Sivilbefolkningen og personer som ikke deltar i fiendtligheter er ikke lovlige mål, og skal beskyttes mot virkningene av angrep og andre former for fiendtligheter så langt mulig. Dette er et prinsipp som legges til grunn for all norsk internasjonal militær innsats.

Anti-Isil-koalisjonen gjør sitt ytterste for å unngå sivile tap i kampen mot Isil. Dette er blant annet én av årsakene til at de militære offensivene mot Isil i Irak og Syria tar lang tid. Samtidig kan man aldri gardere seg fullt ut mot at det oppstår hendelser som kan føre til sivile tap.

Kampen mot Isil er svært krevende og Isil utnytter sivilbefolkningen på det groveste i kamphandlinger. Erfaringene fra kampen mot Isil i Mosul viser at Isil er villig til å bruke titusener av sivile som menneskelige skjold. De minelegger også boliger og infrastruktur. Det er all grunn til å tro at Isil vil utnytte sivilbefolkningen i Syria når koalisjonsstyrker går inn i Isil-kontrollerte områder og byer. Dette gjør arbeidet med å beskytte sivile svært krevende.

Det er spesielt viktig at det i etterkant av operasjoner som kan ha medført sivile tap settes i gang undersøkelser for å avdekke hva som har skjedd. Anti-Isil-koalisjonen gjennomfører undersøkelser av hendelser der det er mistanke om at koalisjonsstyrker har bidratt til sivile tap.

I vår kapasitetsbygging av lokale styrker i Syria legger Norge stor vekt på betydningen av å hindre sivile tap, blant annet ved å gjennomføre undervisning i internasjonal humanitærrett.

Norge tar jevnlig opp behovet for å minimere sivile tap i våre møter med koalisjonspartnere, både på politisk nivå og på embetsnivå. Sivile tap var også tema da USAs spesialutsending til anti-Isil-koalisjonen, Brett McGurk, besøkte Oslo for kort tid siden.

Til toppen