Svar på spørsmål om statsgaranti for arrangement i regi av Europeisk Ungdomsparlament Norge

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspakers svar på et spørsmål fra Arild Grande (Ap) om statsråden vil gå inn for statsgaranti for gjennomføringen at Trondheim & Røros 2017, en sesjon av Europeisk Ungdomsparlament.

Skriftlig spørsmål nr. 1053 (2015-2016).
Datert 06.05.2016

Fra representanten Arild Grande (Ap):
Med tanke på tilstanden i Europa, vil statsråden vurdere å fremme en proposisjon om statsgaranti for å sikre gjennomføring av Trondheim & Røros 2017, the 84th International Session of the European Youth Parliament?

EU/EØS-ministerens svar:
Regjeringen verdsetter dialog mellom unge mennesker i dagens Europa. Blant annet har vi etablert et europeisk ungdomsnettverk mot voldelig ekstremisme i forbindelse med den internasjonale konferansen om samme tema som vi arrangerte i juni i fjor. Europeisk Ungdomsparlament (EYP) Norge har fått støtte til flere arrangementer de senere år. Siden 2010 har Utenriksdepartementet bevilget til sammen 430.000 kroner til ulike nasjonale sesjoner. Dette viser at EYP Norge er en aktør som har blitt verdsatt og prioritert. Bevilgningene er kommet fra poster som jeg i dagens situasjon har konstitusjonelt ansvar for.

Europeisk Ungdomsparlament (EYP) Norge søkte om midler i inneværende år for et arrangement som finner sted neste år. I regelverket for den aktuelle tilskuddsordningen «Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid,» slås det fast at søknad må fremmes samme år som arrangementet finner sted. Det var på dette grunnlag søknaden ble avslått.

Som en forvalter av offentlige midler er Utenriksdepartementet opptatt av at samtlige søkere opplever å bli behandlet likt. Dette gir forutsigbarhet. Dette er også i tråd med de føringene som følger Stortingets bevilgninger. Forvaltningen skal være ensartet. Regelverket skal håndheves likt fra én søker til den neste.

Det er ingen praksis for å vurdere statsgaranti for et arrangement i denne størrelsesorden.