Svar på spørsmål om norske kvinner i leire i Nordøst-Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om regjeringen er i gang med en operasjon for å hente flere IS-kvinner fra Syria eller om det foreligger noen slike planer.

Skriftlig spørsmål nr. 2887 (2020-2021).
Datert 30.08.2021

Fra representanten Sylvi Listhaug (Frp) til utenriksministeren:
Er regjeringen i gang med en operasjon for å hente flere IS-kvinner fra Syria eller foreligger det noen slike planer?

Utenriksministerens svar:
Som offentlig kjent har to av de fire norske kvinnene som befinner seg i leirene i Nordøst-Syria ytret ønske om konsulær bistand. Den ene av de to kvinnene har via en tredjepart ytret ønske om å komme i kontakt med norske myndigheter for å be om konsulær bistand. Den andre av de to kvinnene har via advokat bedt om bistand til å returnere til Norge. Begge henvendelsene følges opp av Utenriksdepartementet.

Utenrikstjenesten har som lovpålagt oppgave å bistå norske borgere i utlandet. Norske borgere i utlandet har imidlertid ikke rettslig krav på konsulær bistand. Enhver konsulærsak dreier seg om noens personlige forhold, og detaljer som utenrikstjenesten blir kjent med i disse sakene derfor vil være underlagt lovpålagt taushetsplikt. Jeg viser for øvrig til tidligere svar på skriftlig spørsmål om bistand til norske fremmedkrigere, blant annet svar på skriftlig spørsmål fra representanten Listhaug 27. mai 2021.

Jeg viser også til justis- og beredskapsministerens svar på skriftlig spørsmål fra representanten Listhaug  25. mai 2021, hvor det blir understreket at alle norske borgere har rett til å reise inn i Norge, også antatte fremmedkrigere og deres barn, og at fremmedkrigere vil bli straffeforfulgt etter hjemkomst til Norge.

Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt for utenrikstjenesten å bistå noen av de norske borgerne som befinner seg i Syria med å reise til Norge, vil vi av hensyn til sikkerheten til de involverte, ikke kommentere dette offentlig.