Svar på spørsmål om norsk innspill i Tisa-forhandlingene

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om utenriksministeren fortløpende vil offentliggjøre norske innspill i Tisa-forhandlingene.

Skriftlig spørsmål nr. 503 (2015-2016)
Datert 29.01.2016

Fra representanten Svein Roald Hansen (Ap):
Vil utenriksministeren fortløpende offentliggjøre norske innspill i Tisa-forhandlingene og på egnet måte jevnlig konsultere Stortinget om utviklingen i forhandlingene for å sikre god forankring av norske posisjoner?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen etterstreber åpenhet om Tisa-forhandlingene og vil derfor fortsette å offentliggjøre så mye informasjon som mulig. Vi tar sikte på å offentliggjøre en oppdatering av det norske tilbudet når det foreligger. Det er ikke planlagt å legge frem nye norske forhandlingstekster. Skulle det likevel bli aktuelt, vil vi offentliggjøre disse i tråd med fast praksis.

Vi forventer at forhandlingene intensiveres ytterligere i 2016 og det vil være behov for å oppdatere norske posisjoner. Forankring i Stortinget er viktig og jeg vil konsultere på egnet måte underveis.