Svar på spørsmål om Tisa-forhandlingene

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva Norge gjør for at partene skal fortsette Tisa-forhandlingene.

Skriftlig spørsmål nr. 1075 (2017-2018).
Datert 02.03.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Hva gjør Norge for at partene skal fortsette Tisa-forhandlingene, arbeider noen av partene i forhandlingene for kompromisser om konfliktfulle temaer, og gjør Norge noe for å dempe uenighetene om e-handel i forhandlingene?

Utenriksministerens svar:
Tisa-forhandlingene har ligget på is siden desember 2016.

I påvente av avklaringer fra USA om hvorvidt de vil ønske å ta opp igjen forhandlingene om en plurilateral tjenesteavtale, har Norge gjort det klart at vi er rede til å gjenoppta forhandlingene så snart partene er klare. Vi sonderer med jevne mellomrom om mulighetene for det. Norge er ikke kjent med at det har vært gjort tilnærminger om konkrete deler av forhandlingene i perioden etter desember 2016.

Når det gjelder e-handel, har det fra norsk side i Tisa-forhandlingene vært vektlagt at en avtale som inkluderer dataflyt må balanseres mot løsninger som tilstrekkelig ivaretar hensynet til personvern og forbrukervern.

Til toppen