Svar på spørsmål om Tunisias handelsstatus

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om Norge vil gi Tunisia handelsstatus som 90 andre lav- og mellominntektsland.

Skriftlig spørsmål nr. 233 (2016-2017).
Datert 15.11.2016

Fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V):
Vil utenriksministeren at Norge skal gi Tunisia samme handelsstatus som de 90 lav- og mellominntektslandene som i dag har toll- og kvotefri markedsadgang for alle sine varer til Norge gjennom den såkalte GSP-ordningen?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen støtter den positive demokratiske utviklingen i Tunisia. Vi arbeider for at det internasjonale samfunnet skal øke støtten til sårbare stater og demokratiske prosesser i regionen. Tunisia er det landet som hittil har lykkes best med å videreføre demokratiseringsprosessen etter den såkalte arabiske våren. Adgang til eksportmarkeder er et viktig bidrag til økonomisk utvikling.

Siden 2005 har Tunisia hatt en frihandelsavtale med Efta-landene. Denne gir full markedsadgang for industrivarer og bedre markedsadgang for landbruksvarer enn det GSP-behandling for høyere mellominntektsland som Tunisia innebærer. Olivenolje, inkludert jomfruolje, har for øvrig ingen toll ved import til Norge uavhengig av opprinnelse.

Til toppen