Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Tyrkia og kurderne

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) om hva regjeringen gjør for at kurderne i Tyrkia får ivaretatt sine rettigheter - når deres politiske ledere, politikere, akademikere og journalister blir fengslet.

Skriftlig spørsmål nr. 614 (2018-2019).
Datert 17.12.2018

Fra representanten Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: 

En rekke kurdiske parlamentarikere og andre er fengslet i Tyrkia, og landets regjering bryter befokningens menneskerettigheter systematisk. Hvordan kan utenriksministeren garantere at kurdere får ivaretatt sine rettigheter i Tyrkia når deres politiske ledere, politikere, akademikere og journalister blir fengslet, og hvordan jobber Norge for at deres Nato-alliert ikke krenker rettighetene til folkevalgte i Tyrkia?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen kan ikke gi noen garanti for at kurdere og andre i Tyrkia får ivaretatt sine rettigheter. Det høye antallet fengslede er bekymringsfullt, og dette har vi tatt opp med tyrkiske myndigheter. Vi forventer at menneskerettighetene blir respektert og at rettsstatlige prinsipper håndheves, også i Tyrkia. Dette har regjeringen gitt uttrykk for gjentatte ganger både i multilaterale fora og bilateralt, og vi vil fortsette å gjøre det så lenge situasjonen vedvarer.

Regjeringen har styrket støtten til sivilt samfunn i Tyrkia i takt med den forverrede situasjonen. I 2018 gikk 11,5 millioner kroner til organisasjoner i Tyrkia som arbeider med menneskerettigheter. Det er en økning fra seks millioner i 2017.Vår ambassade i Ankara prioriterer høyt å være til stede ved rettssaker mot tyrkiske menneskerettighetsforkjempere, parlamentarikere og journalister.

 

Til toppen